Sivog

Op deze website vindt u informatie over de Stichting Interconfessioneel (rk/pc) Voortgezet Onderwijs in het Gooi, SIVOG. Op de verschillende pagina's vindt u informatie over de organisatie(structuur) van deze stichting en de drie scholen

Stichting
lnterconfessioneel (rk/pc)
Voortgezet
Onderwijs in het
Gooi